REPORT EGRET GRONINGER GLAUCOOM AVOND

=== VOOR NEDERLANDS, ZIE ONDERAAN ===

The EGRET+ GLAUCOOM EVENING, held on June 25th 2019, has been a great success! About 50 people (patients, their relatives or others interested) attended this meeting, which gave them a heads-up about the latest glaucoma research on glaucoma by the EGRET+/EGRET-cofund researchers. Click here if you want to read a report, by Theone Joostenz, on this Glaucoom Avond.

De EGRET+ GLAUCOOM EVENING, op 25 Juni j.l., was een groot succes! Zo’n 50 mensen (zowel patients, hun naasten als andere geinteresteerden) waren bij deze meeting aanwezig en gaf hun zo een overzicht van het glaucoom onderzoek dat door EGRET+/EGRET-cofund onderzoekers wordt uitgevoerd. Klik hier als voor het verslag van deze Glaucoom Avond, geschreven door Theone Joostenz.